CALENDAR

Nr. Etapă Termen limită

1.

Aprobarea documentaţiei "Cerere de propuneri de proiecte pentru servicii de consultanţă referitoare la un studiu de fezabilitate pentru proiectul AGRI" şi "Termeni de Referinţă"

Octombrie, 2011

2.

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor a angajamentului de majorare a capitalului social al companiei în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru proiectul AGRI.

Noiembrie 2011

3.

Organizarea licitaţiei şi selecţia consultantului care va elabora studiul de fezabilitate al proiectului AGRI.

Decembrie 2011 – Aprilie 2012

4.

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor de majorare a capitalului social al companiei cu o sumă egală cu valoarea contractului pentru executarea studiului de fezabilitate pentru proiectul AGRI, aşa cum va rezulta din procesul de selecţie a consultantului, în conformitate cu prevederile din documentele "Cerere de propuneri de proiecte pentru servicii de consultanţă cu privire la un studiu de fezabilitate pentru proiectul AGRI".

Martie 2012

5.

Majorarea capitalului social al societăţii, având în vedere suportarea costurilor studiului de fezabilitate, aşa cum rezultă din oferta consultantului selectat.

Aprilie 2012

6.

Semnarea Contractului de Consultanta cu firma Penspen Limited

28 Iunie 2012

7.

Finalizarea studiului de fezabilitate

Decembrie 2014

8.

Adunarea Generala a Actionarilor vs discuta rezultatele studiului de fezabilitate

Ianuarie – Februarie 2015