Descriere Proiect


Obiectivele Proiectului AGRI

- Transportul gazelor naturale prin conducte, între Republica Azerbaidjan şi Georgia;
- Lichefierea gazelor în viitorul terminal ce se va construi pe ţărmul georgian al Mării Negre;
- Traversarea peste Marea Neagră cu ajutorul metanierelor;
- Regazeificarea acestora în viitorul terminal ce se va construi pe ţărmul românesc al Mării Negre;
- Pomparea gazelor naturale în Sistemul de Transport al gazelor naturale din România, fie pentru tranzit, fie pentru consumul intern;
- Livrarea restului de gaze naturale către Sistemul de Transport al gazelor naturale din Republica Ungară, prin intermediul interconectării sistemelor de transport al gazelor naturale dintre România şi Ungaria, pe direcţia Arad – Szeghed;
- Transportul prin conducte de-a lungul Ungariei, fie pentru consumul intern, fie pentru a fi transportat mai departe, în Europa.

Capacitatea proiectului si costuri estimate

- 1,2 milioane Euro pentru o capacitate proiectata de 2 miliarde m.c.
- 2,8 milioane Euro pentru o capacitate proiectata de 5 miliarde m.c.
- 4,5 milioane Euro pentru o capacitate proiectata de 8 miliarde m.c.

Aceste date sunt estimative; studiul de fezabilitate va oferi o estimare mai clară a costurilor proiectului AGRI şi a proiecţiilor tehnice detaliate.