Despre Noi

În vederea concretizării iniţiativei AGRI, la data de 13 aprilie 2010, la Bucureşti, a fost semnat „Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în domeniul GNL şi al transportului acestora”, între Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din Georgia.

La data de 12 mai 2010, ministerele de resort din cele trei ţări au semnat, la Tbilisi, „Protocolul privind constituirea Companiei de dezvoltare a proiectului AGRI”, prin care au fost stabilite principiile care vor sta la baza constituirii şi operării acesteia.

Sprijinul pentru proiect din partea statelor partenere a fost reconfirmat la cel mai înalt nivel cu ocazia Summit-ului AGRI de la Baku, organizat la data de 14 septembrie 2010. Totodată, a fost agreată la nivelul statelor partenere invitarea Ungariei ca stat partener la proiect, ca urmare a demersurilor acesteia susţinute de către partea română. La finalul Summit-ului a fost semnată de către preşedinţii Azerbaidjanului, Georgiei şi României şi de către premierul R. Ungare, „Declaraţia de la Baku”, document ce transmite un important semnal politic de susţinere la cel mai înalt nivel a AGRI, primul proiect LNG la Marea Neagră.

În marja aceluiaşi Summit, la nivelul celor 3 companii naţionale a fost semnat Actul Constitutiv al Companiei de Proiect AGRI, precum şi un Memorandum de Înţelegere (MoU), care prefigurează structura proiectului AGRI şi principiile de implementare şi de dezvoltare ale acestuia. În baza acestor documente, la data de 24 ianuarie 2011 a fost înregistrată la Registrul Comerţului, S.C. AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL, având ca acţionari ROMGAZ (România), SOCAR (Azerbaidjan) şi GOGC (Georgia).

Cu ocazia celei de-a doua reuniuni a Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţilor AGRI LNG Project Company, care a avut loc la Budapesta, în martie 2011, au fost aprobate extinderea acţionariatului companiei de proiect cu compania ungară MVM şi creșterea capitalului social al companiei.

În baza aprobării “Cererii de oferte referitoare la Servicii de Consultanță privind un Studiu de Fezabilitate pentru Proiectul AGRI”, în data de 5 Decembrie 2011 s-a lansat o licitație internațională care s-a finalizat în luna Aprilie 2012.

Pe data de 28 iunie 2012 s-a semnat “Contractul pentru Servicii de Consultanta” cu grupul britanic de inginerie în domeniul petrolului și gazelor Penspen Limited pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.

Consiliul de Administratie al AGRI LNG Project Company SRL a discutat in data de 3 si 4 decembrie 2014, la Bucurest, rezultatele raportului studiului de Fezabilitate AGRI furnizat de Penspen.

Consiliul de administratie a propus organizarea adunarii Generale a Actionarilor AGRI LNG Project Company SRL in luna ianuarie – februarie 2015.