INTERCONECTORUL AZERBAIJAN-GEORGIA-ROMANIA-UNGARIA
sau
proiectul LNG necesar in cadrul Coridorului Sudic

Europa se confruntă cu un deficit în aprovizionarea cu resurse energetice, iar noile rute de transport sunt menite să elimine acest deficit și să vină în întâmpinarea cerinţelor de consum tot mai ridicate. Utilizarea capacităţii de tranzit a regiunii Mării Negre este un demers esenţial pentru dezvoltarea economică a acesteia, precum şi pentru furnizarea de energie către Europa de vest şi sud. Realizarea unor noi rute pentru creşterea capacităţii de transport al petrolului şi gazelor din bazinul Mării Caspice este o cerinţă pentru dezvoltarea economică a regiunii şi vine în întâmpinarea cererilor mai mari de consum şi a nevoii de securitate energetică a statelor europene.

Potrivit previziunilor, la nivelul UE va avea loc o creştere a dependenței de importul de gaze naturale de la 57% în prezent, la 84% în anul 2030. De aceea, politica energetică pe termen lung a Uniunii Europene trebuie să ţină seama de necesitatea realizării unor investiţii semnificative în infrastructura sa energetică, care să contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze a Europei.

Proiectul AGRI este perfect aliniat cu obiectivul diversificării surselor şi rutelor de transport, în cadrul Coridorului Sudic, având potenţialul de a deveni o contribuţie majoră la securitatea energetică pe termen lung a Uniunii Europene.

Proiectul AGRI ( Azerbaijan – Georgia – România – Ungaria Interconnector ) este un proiect de pionierat în domeniul gazelor naturale lichefiate la Marea Neagră, care urmăreşte să valorifice resursele naturale din Azerbaidjan, poziţia Georgiei ca ţară de tranzit, rolul României în asigurarea accesului direct al gazelor naturale din Azerbaidjan spre Europa, precum şi potenţialul Ungariei, ca punte de legătură cu piaţa de gaze din Europa Centrală.

AGRI este rezultatul preocupărilor guvernelor celor patru țări semnatare de diversificare a căilor și rutelor de transport din zona Caspica spre Uniunea Europeană și al acordurilor de cooperare încheiate pâna în prezent între acestea.

Principalele puncte forte ale proiectului AGRI sunt: existenţa la acest moment a unei importante părţi din infrastructura necesară, în special Interconectorul România – Ungaria (pe direcția Arad-Szeged), flexibilitatea pe care o presupune tehnologia LNG, accesul direct al gazelor azere pe piaţa europeană şi nu în ultimul rând, sprijinul politic exprimat de toate cele patru state partenere.

Interconectarea energetică a zonei caspice cu piaţa europeană presupune construcţia a două terminale (de lichefiere, respectiv regazeificare) în Georgia şi respectiv România. Locațiile celor două terminale vor fi stabilite după finalizarea studiului de fezabilitate, termenul propus fiind al doilea trimestru al anului 2012.

O serie de state și companii, dintre care putem aminti Ucraina, Coreea, Malaezia, Norvegia, Turcia, Bulgaria, Italia, Japonia sau Serbia și-au exprimat interesul pentru proiectul AGRI.

Pe data de 5 Decembrie 2011 a fost lansată o licitatie internațională prin publicarea “Cererii de oferte referitoare la Servicii de Consultantă privind un Studiu de Fezabilitate pentru Proiectul AGRI”. Douăsprezece companii/consorții au depus oferte și procesul s-a finalizat în Aprilie 2012 prin desemnarea companiei britanice Penspen Limited drept câstigător al licitației.

Pe data de 28 iunie 2012 s-a semnat contactul de furnizare de servicii de consultanță.

Consiliul de Administratie al AGRI LNG Project Company SRL a discutat in data de 3 si 4 decembrie 2014, la Bucurest, rezultatele raportului studiului de Fezabilitate AGRI furnizat de Penspen.

Consiliul de administratie a propus organizarea adunarii Generale a Actionarilor AGRI LNG Project Company SRL in luna ianuarie – februarie 2015.