ACTIONARII PROIECTULUI

(1) SNGN ROMGAZ S.A. (“ROMGAZ”), o companie care funcţionează după legislaţia din România, având sediul central în Sibiu, Mediaş, P-ta C.I. Motas, nr.4, Romania. www.romgaz.ro

(2) GEORGIAN OIL AND GAS CORPORATION ( “ GOGC” ), o companie care funcţionează după legislaţia din Georgia, având sediul central în Tbilisi, B-dul Kakheti nr. 21, districtul Isani, Georgia. www.gogc.ge

(3) State Oil Company of Azerbaijan Republic (“SOCAR”), o companie care funcţionează după legislaţia din Azerbaijan, având sediul central în Baku, B-dul Neftchiler nr. 73, Districtul Sabail, AZ1095 Baku, Azerbaidjan. www.socar.az

(4)MVM MAGYAR VILLAMOS MÜVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (“MVM”), o companie care funcţionează după legislaţia din Ungaria, având sediul central în Szentendrei út 207-209, 1031 Budapesta, Ungaria. www.mvm.hu

Fiecare acţionar deţine un număr egal de acţiuni, reprezentând 25% din capitalul social al companiei.