AGRI
PRIMUL PROIECT LNG CE VA FI DEZVOLTAT PESTE MAREA NEAGRĂ

- Să transformăm ideile în realitate -

Proiectul AGRI are potenţialul de a deveni un instrument important pentru asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene pe termen lung, care să corespundă scopului dublei diversificări - atât a surselor de aprovizionare, cât şi a rutelor de tranzit. AGRI este primul proiect LNG care urmează să fie dezvoltat peste Marea Neagră, care vizează transportul de gaze naturale din regiunea Mării Caspice către Europa. Proiectul oferă pentru ţările din regiune, oportunitatea unei aprovizionări sigure şi diversificarea importurilor, pentru a reduce dependenţa de un singur furnizor, atât prin diversificarea surselor de aprovizionare, cât şi a canalelor de livrare. Coridorul Sudic al gazelor naturale, conceput ca o legătură directă între Europa şi cel mai mare depozit de gaze naturale din lume, joacă un rol central în realizarea obiectivelor strategiei europene de a asigura competitivitatea şi securitatea aprovizionării cu gaze. Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria (AGRI) a fost conceput ca o parte integrantă a Coridorului Sudic, asigurând cea mai scurtă rută directă de gaz caspic către piaţa europeană. Într-adevăr, este de așteptat ca AGRI să transporte gaz natural azer, ce va fi lichefiat în Georgia şi transportat apoi peste Marea Neagră, către un terminal de regazeificare care urmează să fie construit pe ţărmul românesc al Mării Negre. Din acel moment, gazul va fi pompat prin sistemul românesc de transport al gazelor naturale către Ungaria, prin intermediul Interconectorului dintre România şi Ungaria (Arad - Szeghed), urmând să să fie transportat în continuare, spre piaţa europeană.